Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ dự kiến đạt 7,4 tỉ USD vào cuối năm

Ảnh minh họa: PV
Ảnh minh họa: PV
Ảnh minh họa: PV
Lên top