Chính phủ đề xuất khoảng 51.500 tỉ đồng tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH
Lên top