Phong trào xây dựng nông thôn mới giúp nông thôn chuyển mình mạnh mẽ

Xây dựng nông thôn mới gắn liền với xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao. (Ảnh minh họa)
Xây dựng nông thôn mới gắn liền với xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao. (Ảnh minh họa)
Xây dựng nông thôn mới gắn liền với xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao. (Ảnh minh họa)
Lên top