Kiên Giang: Công bố huyện Gò Quao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Huyện Gò Quao (Kiên Giang) cần phát huy nội lực, thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nông thôn theo chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ảnh: PV
Huyện Gò Quao (Kiên Giang) cần phát huy nội lực, thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nông thôn theo chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ảnh: PV
Huyện Gò Quao (Kiên Giang) cần phát huy nội lực, thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nông thôn theo chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ảnh: PV
Lên top