Chiều nay (23.10), Chủ tịch Nước sẽ tuyên thệ nhậm chức

Chiều nay, Chủ tịch Nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Chiều nay, Chủ tịch Nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Chiều nay, Chủ tịch Nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Lên top