Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Nước vào ngày 23.10

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Lên top