Công bố trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Lên top