Cần xây dựng thể chế để ngành xây dựng phát triển đúng hướng, mạnh mẽ hơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sự phát triển của ngành xây dựng chưa tương xứng với tiềm năng.  - Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sự phát triển của ngành xây dựng chưa tương xứng với tiềm năng. - Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sự phát triển của ngành xây dựng chưa tương xứng với tiềm năng. - Ảnh: Quang Hiếu
Lên top