Nhiều tồn tại trong ngành xây dựng trong 5 năm qua

Bộ Xây dựng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, khuyết điểm trong ngành xây dựng. Ảnh Cao Nguyên.
Bộ Xây dựng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, khuyết điểm trong ngành xây dựng. Ảnh Cao Nguyên.
Bộ Xây dựng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, khuyết điểm trong ngành xây dựng. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top