Xây dựng bảng lương cho gần 700 người vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Chuẩn bị nhân lực, điều kiện để tiếp nhận tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Ảnh: Phạm Đông
Chuẩn bị nhân lực, điều kiện để tiếp nhận tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Ảnh: Phạm Đông
Chuẩn bị nhân lực, điều kiện để tiếp nhận tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Ảnh: Phạm Đông
Lên top