Còn thiếu trên 380.000 nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ

Mô hình thiết kế nhà ở an toàn của Kiến trúc sư Trịnh Tuấn Hiệp. Ảnh: Theo Kientrucvietnam.org.vn
Mô hình thiết kế nhà ở an toàn của Kiến trúc sư Trịnh Tuấn Hiệp. Ảnh: Theo Kientrucvietnam.org.vn
Mô hình thiết kế nhà ở an toàn của Kiến trúc sư Trịnh Tuấn Hiệp. Ảnh: Theo Kientrucvietnam.org.vn
Lên top