Cần khơi dậy sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân

Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đàm Duy
Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đàm Duy
Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đàm Duy
Lên top