Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói về việc kỷ luật ông Chu Hảo

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ. Ảnh HNP
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ. Ảnh HNP
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ. Ảnh HNP
Lên top