Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tiếp Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Ảnh: TTXVN
Lên top