Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đảng ủy Công an Trung ương là “điểm sáng” trong tinh gọn bộ máy

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh BCA.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh BCA.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh BCA.
Lên top