Chủ tịch Cuba và Phu nhân thăm Việt Nam

Chủ tịch Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez. Ảnh: Reuters
Lên top