Các đại biểu tự hào mang theo ý kiến đóng góp của nhân dân tới Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: P.V
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: P.V
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: P.V
Lên top