Hai phương án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Hà Nội đang  xây dựng phương án tổ chức chính quyền đô thị. Ảnh Phạm Hùng
Hà Nội đang xây dựng phương án tổ chức chính quyền đô thị. Ảnh Phạm Hùng
Hà Nội đang xây dựng phương án tổ chức chính quyền đô thị. Ảnh Phạm Hùng
Lên top