Đóng góp ý kiến về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị Hà Nội

Hội nghị đóng góp ý kiến về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Ảnh: Huy Kiên/Hanoi.gov
Hội nghị đóng góp ý kiến về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Ảnh: Huy Kiên/Hanoi.gov
Hội nghị đóng góp ý kiến về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Ảnh: Huy Kiên/Hanoi.gov
Lên top