Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội Đảng được trang hoàng cờ hoa, rực rỡ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25.1.2021 đến ngày 2.2.2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25.1.2021 đến ngày 2.2.2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).
Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trang hoàng chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội trường chính nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Không gian trưng bày sách chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII đã được hoàn thiện ngay trước ngày khai mạc sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước với hàng nghìn cuốn sách quý được trưng bày, giới thiệu nhằm tạo cảnh quan đẹp tô điểm cho Hội trường Đại hội.
Không gian trưng bày sách chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII đã được hoàn thiện ngay trước ngày khai mạc sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước với hàng nghìn cuốn sách quý được trưng bày, giới thiệu nhằm tạo cảnh quan đẹp tô điểm cho Hội trường Đại hội.

Không gian trưng bày sách được bố trí trên diện tích 130 m2 với hơn 1650 tên sách, bộ sách.
Công tác tổ chức và phục vụ Đại hội được Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội triển khai quyết liệt, chu đáo.
Phía bên ngoài, công tác tổ chức và phục vụ Đại hội được Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội triển khai chu đáo.
Nơi diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng được trang hoàng cờ hoa, băng rôn rực rỡ.
Nơi diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng được trang hoàng cờ hoa, băng rôn rực rỡ.
Công tác trang trí, tuyên truyền đã được hoàn thành, tạo không khí phấn khởi tại địa điểm tổ chức Đại hội, Thủ đô Hà Nội và trong cả nước
Công tác trang trí, tuyên truyền đã được hoàn thành, tạo không khí phấn khởi tại địa điểm tổ chức Đại hội, Thủ đô Hà Nội và trong cả nước
Khu vực đường phố được trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Photo

Lên top