Báo Lao Động giành 2 giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam"

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải C cho phóng viên Trần Vương, đại diện nhóm tác giả đạt giải của Báo Lao Động. Ảnh Cường Anh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải C cho phóng viên Trần Vương, đại diện nhóm tác giả đạt giải của Báo Lao Động. Ảnh Cường Anh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải C cho phóng viên Trần Vương, đại diện nhóm tác giả đạt giải của Báo Lao Động. Ảnh Cường Anh
Lên top