Ngành Thanh tra đóng góp tích cực trong phòng, chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra. Ảnh: Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra. Ảnh: Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra. Ảnh: Lê Sơn
Lên top