Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chưa trả lời cụ thể vào chất vấn của đại biểu QH

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 5.6.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 5.6.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 5.6.
Lên top