Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn: Thanh tra, Công an sẽ làm rõ đúng sai

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Vương Trần.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Vương Trần.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Vương Trần.
Lên top