"Cơ quan quản lý phải kết luận rõ vụ truyền bá vong báo oán ở chùa Ba Vàng"

Hình ảnh trong loạt phóng sự điều tra của Báo Lao Động thực hiện về việc truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng .
Hình ảnh trong loạt phóng sự điều tra của Báo Lao Động thực hiện về việc truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng .
Hình ảnh trong loạt phóng sự điều tra của Báo Lao Động thực hiện về việc truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng .
Lên top