Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ

Hoạt động gọi vong tại chùa Ba Vàng diễn ra nhiều năm qua.
Hoạt động gọi vong tại chùa Ba Vàng diễn ra nhiều năm qua.
Hoạt động gọi vong tại chùa Ba Vàng diễn ra nhiều năm qua.
Lên top