Bộ Nội vụ giải đáp việc thành lập cùng lúc 2 hiệp hội nước mắm

Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Khương Trung.
Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Khương Trung.
Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Khương Trung.
Lên top