Bà Phạm Thị Thanh Trà nhậm chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Thanh Tuấn/Bộ Nội vụ
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Thanh Tuấn/Bộ Nội vụ
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Thanh Tuấn/Bộ Nội vụ
Lên top