Làng nghề nước mắm Nam Ô chính thức đón nhận bằng di sản quốc gia

Làng nghề nước mắm Nam Ô chính thức đón nhận bằng di sản quốc gia. Ảnh: Thuỳ Trang
Làng nghề nước mắm Nam Ô chính thức đón nhận bằng di sản quốc gia. Ảnh: Thuỳ Trang
Làng nghề nước mắm Nam Ô chính thức đón nhận bằng di sản quốc gia. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top