Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Vũ Chiến Thắng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ảnh: Nguyễn Xuân Thắng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ảnh: Nguyễn Xuân Thắng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ảnh: Nguyễn Xuân Thắng
Lên top