Mỹ tặng thêm vaccine Pfizer cho Việt Nam

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và tham quan kho lạnh âm sâu bảo quản vaccine Pfizer-BioNTech trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và tham quan kho lạnh âm sâu bảo quản vaccine Pfizer-BioNTech trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và tham quan kho lạnh âm sâu bảo quản vaccine Pfizer-BioNTech trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8. Ảnh: AFP
Lên top