Việt Nam - New Zealand nhấn mạnh duy trì hoà bình, ổn định Biển Đông

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự Tham khảo Chính trị Việt Nam - New Zealand. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự Tham khảo Chính trị Việt Nam - New Zealand. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự Tham khảo Chính trị Việt Nam - New Zealand. Ảnh: BNG
Lên top