Bộ Công an lập Trung đoàn Không quân

Trung đoàn Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) chính thức được thành lập hôm nay. Ảnh: Bộ Công an
Trung đoàn Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) chính thức được thành lập hôm nay. Ảnh: Bộ Công an
Trung đoàn Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) chính thức được thành lập hôm nay. Ảnh: Bộ Công an
Lên top