Chậm trả thẻ căn cước công dân gắn chíp: Dùng giấy tờ nào để thay thế?

Lên top