Bộ Chính trị quy định về độ tuổi, trình độ chuyên môn nhân sự nhiệm kỳ tới

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh TTXVN
Lên top