Kỳ họp 8 Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo sáng 17.10. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo sáng 17.10. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo sáng 17.10. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top