Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Thế Hải.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Thế Hải.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Thế Hải.
Lên top