Bí thư Thành ủy Hà Nội: Muốn người dân ứng xử văn minh, trước hết cán bộ phải làm gương

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.
Lên top