BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XIV:

“Quốc hội đã lắng nghe ý kiến nhân dân”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV sáng 15.6. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV sáng 15.6. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV sáng 15.6. Ảnh: TTXVN