Quốc hội chính thức lùi thời gian thông qua dự Luật Đặc khu sang kỳ họp thứ 6

Kết quả biểu quyết lùi thời gian thông qua dự Luật đặc khu sáng nay 11.6
Kết quả biểu quyết lùi thời gian thông qua dự Luật đặc khu sáng nay 11.6
Kết quả biểu quyết lùi thời gian thông qua dự Luật đặc khu sáng nay 11.6
Lên top