Bế mạc Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bến Tre lần XI

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI ra mắt Đại hội. Ảnh: K.Q
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI ra mắt Đại hội. Ảnh: K.Q
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI ra mắt Đại hội. Ảnh: K.Q
Lên top