Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: BLC
Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: BLC
Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: BLC
Lên top