Bão số 5 tăng tốc từng giờ!

Hướng đi của bão số 5 lúc 16 giờ ngày 29.7. Ảnh: Theo kttv.gov.vn
Hướng đi của bão số 5 lúc 16 giờ ngày 29.7. Ảnh: Theo kttv.gov.vn
Hướng đi của bão số 5 lúc 16 giờ ngày 29.7. Ảnh: Theo kttv.gov.vn