Miền Bắc thành “chảo lửa” đến ngày 1.8

Nắng nóng lại xuất hiện trên diện rộng. Ảnh: KA
Nắng nóng lại xuất hiện trên diện rộng. Ảnh: KA
Nắng nóng lại xuất hiện trên diện rộng. Ảnh: KA
Lên top