Bắc Bộ tiếp đón một đợt mưa trên diện rộng

Ảnh: Vương Trần.
Ảnh: Vương Trần.