Thiên tai, sự cố gây thiệt hại ngày càng lớn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát nơi xảy ra lũ quét ở Mù Cang Chải, Yên Bái ngày 3.8 - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát nơi xảy ra lũ quét ở Mù Cang Chải, Yên Bái ngày 3.8 - Ảnh: VGP