Người dân các tỉnh miền núi phía Bắc chuẩn bị đương đầu với đợt lũ quét mới

Ngày 3.8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát nơi xảy ra lũ quét ở Mù Cang Chải. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Ngày 3.8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát nơi xảy ra lũ quét ở Mù Cang Chải. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Ngày 3.8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát nơi xảy ra lũ quét ở Mù Cang Chải. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến