17 đoàn từ các quốc gia giao lưu "Biên cương thắm tình hữu nghị”

Toàn cảnh họp báo.
Toàn cảnh họp báo.
Toàn cảnh họp báo.
Lên top