Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đảng và Nhà nước sẽ dành nguồn lực để chăm lo đời sống CNLĐ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân động viên CNLĐ tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân động viên CNLĐ tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân động viên CNLĐ tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top