Trung Quốc đột ngột giảm mạnh xuất khẩu nhiên liệu đầu năm

Trung Quốc giảm một nửa hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu trong đợt phân bổ hạn ngạch đầu năm 2022. Ảnh: Shutterstock
Trung Quốc giảm một nửa hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu trong đợt phân bổ hạn ngạch đầu năm 2022. Ảnh: Shutterstock
Trung Quốc giảm một nửa hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu trong đợt phân bổ hạn ngạch đầu năm 2022. Ảnh: Shutterstock
Lên top